1999 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,28
Toplam Sandık Sayısı :
2739
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
476708
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
397001
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
383319
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
851
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
83,967
%22
2 - LİSTE
% 20
77,328
%20
2 - LİSTE
% 19
76,429
%20
1 - LİSTE
% 17
68,085
%17
1 - LİSTE
% 10
41,270
%10
1 - LİSTE
% 5
19,416
%5
0
% 1
3,986
%1
0
% 0
3,009
%0
0
% 0
2,149
%0
0
% 0
1,165
%0
0
% 0
1,137
%0
0
% 0
1,030
%0
0
% 0
659
%0
0
% 0
537
%0
0
% 0
530
%0
0
% 0
506
%0
0
% 0
335
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
13,100
%22
% 33
8,119
%33
% 25
4,296
%25
% 35
4,376
%35
% 32
3,130
%32
% 25
2,414
%25
% 39
923
%39
% 31
2,897
%31
% 40
1,987
%41
% 41
1,750
%41
% 27
4,651
%27
% 21
26,428
%21
% 36
8,291
%36
% 26
2,502
%26
% 31
4,735
%31
% 23
2,506
%23
% 28
4,533
%28
% 28
5,012
%28

1999 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri