1999 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 86,81
Toplam Sandık Sayısı :
2440
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
407448
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
353723
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
340718
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
714
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
99,434
%29
3 - LİSTE
% 20
69,365
%20
2 - LİSTE
% 13
44,808
%13
0
% 11
40,444
%11
1 - LİSTE
% 9
31,743
%9
0
% 8
27,429
%8
0
% 3
11,034
%3
0
% 1
4,134
%1
0
% 0
2,402
%0
0
% 0
1,905
%0
0
% 0
1,680
%0
0
% 0
1,580
%0
0
% 0
945
%0
0
% 0
768
%0
0
% 0
479
%0
0
% 0
457
%0
0
% 0
424
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
3,819
%21
% 25
1,902
%26
% 28
1,193
%28
% 33
16,718
%33
% 33
27,412
%33
% 27
10,092
%27
% 29
2,965
%29
% 27
7,011
%27
% 32
1,697
%32
% 27
14,253
%27
% 27
1,840
%27
% 27
11,994
%27

1999 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri