1999 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 90,21
Toplam Sandık Sayısı :
2013
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
368061
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
332024
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
319502
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
701
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
131,527
%41
3 - LİSTE
% 17
56,770
%17
1 - LİSTE
% 11
37,044
%11
1 - LİSTE
% 10
34,528
%10
0
% 7
24,593
%7
0
% 5
17,931
%5
0
% 1
5,389
%1
0
% 0
2,010
%0
0
% 0
1,647
%0
0
% 0
1,002
%0
0
% 0
984
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
459
%0
0
% 0
447
%0
0
% 0
414
%0
0
% 0
399
%0
0
% 0
374
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
13,973
%38
% 47
38,769
%48
% 42
10,682
%42
% 37
13,885
%38
% 32
3,231
%32
% 37
27,290
%37
% 46
6,884
%47
% 42
9,649
%42
% 38
6,792
%38

1999 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri