1999 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,35
Toplam Sandık Sayısı :
2732
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
388045
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
331204
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
319945
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
691
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
88,827
%27
3 - LİSTE
% 18
60,758
%19
2 - LİSTE
% 17
54,405
%17
0
% 11
35,539
%11
0
% 8
26,036
%8
1 - LİSTE
% 7
25,386
%7
0
% 5
17,528
%5
0
% 0
2,355
%0
0
% 0
2,163
%0
0
% 0
1,382
%0
0
% 0
908
%0
0
% 0
787
%0
0
% 0
678
%0
0
% 0
562
%0
0
% 0
483
%0
0
% 0
478
%0
0
% 0
341
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
877
%29
% 41
5,410
%41
% 40
941
%40
% 26
4,568
%26
% 33
828
%33
% 34
4,109
%34
% 35
2,816
%35
% 42
2,580
%43
% 24
4,249
%24
% 25
2,173
%26
% 33
46,706
%34
% 29
6,802
%29
% 27
4,062
%27
% 25
2,070
%25
% 36
9,783
%37
% 28
3,883
%28

1999 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri