1999 Yılı Şırnak Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,00
Toplam Sandık Sayısı :
679
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
113856
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
94496
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
86185
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
113
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Şırnak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
20,752
%24
0
% 16
14,595
%17
1 - LİSTE
% 16
14,020
%16
0
% 11
9,598
%11
1 - LİSTE
% 10
8,818
%10
1 - LİSTE
% 5
4,432
%5
0
% 4
4,299
%5
0
% 4
3,912
%4
0
% 0
798
%0
0
% 0
698
%0
0
% 0
367
%0
0
% 0
290
%0
0
% 0
282
%0
0
% 0
207
%0
0
% 0
171
%0
0
% 0
152
%0
0
% 0
142
%0
0
% 0
137
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Şırnak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
1,384
%25
% 32
6,495
%32
% 56
1,061
%72
% 27
4,396
%28
% 27
4,207
%27
% 23
4,087
%23
% 22
1,886
%22

1999 Yılı Şırnak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri