1999 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 88,14
Toplam Sandık Sayısı :
927
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
141019
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
124292
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118199
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
246
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
30,413
%25
1 - LİSTE
% 18
22,074
%18
1 - LİSTE
% 15
18,003
%15
1 - LİSTE
% 12
14,468
%12
0
% 11
14,071
%12
0
% 6
7,181
%6
0
% 2
2,575
%2
0
% 1
2,120
%1
0
% 1
1,357
%1
0
% 0
883
%0
0
% 0
772
%0
0
% 0
742
%0
0
% 0
654
%0
0
% 0
426
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
372
%0
0
% 0
356
%0
0
% 0
349
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
5,300
%34
% 19
4,322
%19
% 27
1,420
%27
% 20
2,809
%20
% 37
3,073
%37
% 30
4,079
%30
% 32
8,894
%32
% 26
990
%26
% 20
1,872
%20

1999 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri