1999 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,51
Toplam Sandık Sayısı :
664
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
106556
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
90051
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82807
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
114
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
18,319
%22
0
% 22
18,291
%22
1 - LİSTE
% 13
11,066
%13
1 - LİSTE
% 12
10,405
%12
1 - LİSTE
% 9
8,023
%9
0
% 6
5,391
%6
0
% 5
4,217
%5
0
% 5
4,145
%5
0
% 1
973
%1
0
% 0
277
%0
0
% 0
258
%0
0
% 0
212
%0
0
% 0
198
%0
0
% 0
150
%0
0
% 0
147
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
92
%0
0
% 0
77
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
471
%30
% 19
2,004
%19
% 32
1,932
%32
% 26
4,384
%26
% 36
12,172
%36
% 37
3,209
%38
% 30
1,979
%31

1999 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri