1999 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,88
Toplam Sandık Sayısı :
3076
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
518259
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
445058
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
422185
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
731
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
100,394
%24
4 - LİSTE
% 21
90,387
%21
4 - LİSTE
% 16
69,900
%16
0
% 13
59,001
%14
2 - LİSTE
% 8
35,864
%8
1 - LİSTE
% 6
25,530
%6
0
% 4
19,392
%4
0
% 1
5,903
%1
0
% 0
1,241
%0
0
% 0
1,165
%0
0
% 0
967
%0
0
% 0
890
%0
0
% 0
824
%0
0
% 0
689
%0
0
% 0
677
%0
0
% 0
599
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
486
%0
0
% 0
25
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
8,671
%39
% 19
4,936
%21
% 23
4,718
%23
% 27
5,483
%27
% 37
5,550
%37
% 38
6,744
%38
% 26
4,423
%26
% 27
43,658
%28
% 39
23,597
%40
% 34
8,028
%36
% 30
13,005
%31

1999 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri