1999 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,90
Toplam Sandık Sayısı :
4218
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
763659
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
648311
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
618353
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1307
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
133,355
%21
3 - LİSTE
% 20
129,437
%21
2 - LİSTE
% 15
94,840
%15
2 - LİSTE
% 15
92,724
%15
2 - LİSTE
% 14
87,827
%14
1 - LİSTE
% 6
37,874
%6
0
% 1
10,855
%1
0
% 0
6,134
%0
0
% 0
5,145
%0
0
% 0
4,047
%0
0
% 0
2,494
%0
0
% 0
1,981
%0
0
% 0
1,957
%0
0
% 0
1,507
%0
0
% 0
1,104
%0
0
% 0
1,017
%0
0
% 0
982
%0
0
% 0
950
%0
0
% 0
87
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
5,002
%23
% 22
1,853
%22
% 24
3,006
%24
% 27
21,599
%27
% 26
17,761
%26
% 26
8,024
%26
% 30
5,478
%31
% 25
3,394
%25
% 23
50,020
%23
% 21
3,060
%21
% 24
3,289
%24
% 24
6,449
%24
% 20
8,659
%20
% 31
15,574
%32
% 26
1,479
%26

1999 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri