1999 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,59
Toplam Sandık Sayısı :
2586
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
486022
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
435408
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
418885
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
928
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
102,052
%24
2 - LİSTE
% 19
80,960
%19
1 - LİSTE
% 17
73,813
%17
1 - LİSTE
% 15
64,035
%15
1 - LİSTE
% 13
57,894
%13
1 - LİSTE
% 4
18,072
%4
0
% 1
6,168
%1
0
% 1
4,768
%1
0
% 0
1,815
%0
0
% 0
1,592
%0
0
% 0
1,481
%0
0
% 0
1,018
%0
0
% 0
866
%0
0
% 0
664
%0
0
% 0
592
%0
0
% 0
524
%0
0
% 0
501
%0
0
% 0
484
%0
0
% 0
20
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
10,858
%27
% 22
2,729
%23
% 21
5,291
%21
% 26
9,076
%26
% 30
1,754
%30
% 22
6,084
%22
% 21
2,974
%21
% 26
3,981
%26
% 24
49,588
%24
% 21
2,949
%21
% 27
4,786
%27
% 27
2,305
%27
% 23
1,141
%23

1999 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri