1999 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,86
Toplam Sandık Sayısı :
1242
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
205692
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
168381
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
163152
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
350
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
70,835
%43
2 - LİSTE
% 20
33,879
%20
1 - LİSTE
% 9
16,048
%9
0
% 9
15,924
%9
0
% 9
14,713
%9
0
% 3
5,448
%3
0
% 1
1,857
%1
0
% 0
1,220
%0
0
% 0
831
%0
0
% 0
280
%0
0
% 0
261
%0
0
% 0
259
%0
0
% 0
255
%0
0
% 0
206
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
159
%0
0
% 0
146
%0
0
% 0
126
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
7,445
%40
% 52
2,107
%52
% 52
12,894
%52
% 38
1,791
%38
% 37
3,290
%37
% 33
2,808
%33
% 52
944
%52
% 50
2,213
%50
% 36
2,105
%36
% 38
3,193
%38
% 44
24,954
%44
% 40
6,950
%40

1999 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri