1999 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,20
Toplam Sandık Sayısı :
1206
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
239922
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
204420
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
197571
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
408
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
80,738
%41
3 - LİSTE
% 13
26,363
%13
1 - LİSTE
% 13
25,764
%13
0
% 10
20,030
%10
0
% 8
17,253
%8
0
% 8
16,197
%8
0
% 1
3,196
%1
0
% 1
2,837
%1
0
% 0
638
%0
0
% 0
607
%0
0
% 0
594
%0
0
% 0
552
%0
0
% 0
498
%0
0
% 0
453
%0
0
% 0
308
%0
0
% 0
203
%0
0
% 0
201
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Osmaniye İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
3,889
%42
% 37
13,119
%37
% 45
1,236
%45
% 38
20,280
%38
% 43
34,168
%43
% 42
4,556
%42
% 42
3,042
%42

1999 Yılı Osmaniye İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri