1999 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,74
Toplam Sandık Sayısı :
2591
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
461818
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
391323
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
372313
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
787
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
87,441
%23
2 - LİSTE
% 21
79,827
%21
2 - LİSTE
% 16
61,835
%16
1 - LİSTE
% 12
45,774
%12
1 - LİSTE
% 12
44,725
%12
1 - LİSTE
% 6
22,920
%6
0
% 1
6,559
%1
0
% 1
4,541
%1
0
% 1
4,169
%1
0
% 0
2,659
%0
0
% 0
1,861
%0
0
% 0
1,749
%0
0
% 0
1,495
%0
0
% 0
1,016
%0
0
% 0
914
%0
0
% 0
820
%0
0
% 0
805
%0
0
% 0
713
%0
0
% 0
115
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
5,332
%32
% 24
3,260
%24
% 23
1,733
%24
% 22
1,960
%22
% 28
2,306
%28
% 22
10,319
%22
% 20
4,016
%21
% 33
1,982
%33
% 24
3,185
%24
% 26
2,786
%26
% 29
1,718
%30
% 29
2,485
%29
% 25
4,337
%25
% 23
4,233
%24
% 29
21,364
%30
% 26
2,356
%26
% 26
5,836
%26
% 26
4,322
%26
% 26
14,593
%26

1999 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri