1999 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,24
Toplam Sandık Sayısı :
1035
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
199260
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
177827
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
169115
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
343
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
45,007
%26
1 - LİSTE
% 18
31,103
%18
1 - LİSTE
% 14
24,925
%14
1 - LİSTE
% 14
23,964
%14
0
% 10
18,128
%10
0
% 9
16,005
%9
0
% 1
1,968
%1
0
% 0
1,500
%0
0
% 0
962
%0
0
% 0
648
%0
0
% 0
628
%0
0
% 0
606
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
583
%0
0
% 0
372
%0
0
% 0
308
%0
0
% 0
255
%0
0
% 0
250
%0
0
% 0
220
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
2,434
%22
% 27
8,099
%27
% 32
3,669
%32
% 28
3,946
%28
% 27
23,510
%27
% 21
3,548
%21

1999 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri