1999 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,70
Toplam Sandık Sayısı :
964
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
174027
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
159587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
152490
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
324
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
48,402
%31
2 - LİSTE
% 18
28,011
%18
1 - LİSTE
% 13
20,360
%13
0
% 12
18,950
%12
0
% 10
15,569
%10
0
% 7
11,711
%7
0
% 1
2,961
%1
0
% 0
1,417
%0
0
% 0
1,393
%0
0
% 0
465
%0
0
% 0
454
%0
0
% 0
365
%0
0
% 0
349
%0
0
% 0
348
%0
0
% 0
330
%0
0
% 0
235
%0
0
% 0
210
%0
0
% 0
188
%0
0
% 0
150
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
3,817
%32
% 26
5,405
%27
% 27
3,251
%27
% 38
6,458
%38
% 22
2,262
%23
% 34
4,430
%34
% 34
16,948
%34
% 34
6,896
%34

1999 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri