1999 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,50
Toplam Sandık Sayısı :
884
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
153212
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
124863
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
116400
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
159
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
37,020
%32
0
% 12
14,049
%12
0
% 11
13,618
%11
1 - LİSTE
% 11
12,922
%11
1 - LİSTE
% 10
12,701
%11
1 - LİSTE
% 9
10,610
%9
1 - LİSTE
% 4
5,340
%4
0
% 4
5,074
%4
0
% 1
1,635
%1
0
% 0
444
%0
0
% 0
280
%0
0
% 0
259
%0
0
% 0
244
%0
0
% 0
237
%0
0
% 0
193
%0
0
% 0
191
%0
0
% 0
185
%0
0
% 0
141
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
11,024
%44
% 37
2,991
%38
% 31
2,451
%31
% 45
8,502
%46
% 26
11,746
%26
% 51
6,395
%51

1999 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri