1999 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 90,36
Toplam Sandık Sayısı :
2369
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
439587
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
397232
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
381175
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
762
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
113,479
%30
3 - LİSTE
% 16
63,770
%16
1 - LİSTE
% 16
63,319
%16
1 - LİSTE
% 16
61,174
%16
1 - LİSTE
% 11
44,202
%11
0
% 3
12,894
%3
0
% 1
6,007
%1
0
% 0
3,315
%0
0
% 0
1,795
%0
0
% 0
1,764
%0
0
% 0
1,190
%0
0
% 0
847
%0
0
% 0
841
%0
0
% 0
762
%0
0
% 0
532
%0
0
% 0
466
%0
0
% 0
462
%0
0
% 0
449
%0
0
% 0
361
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
15,806
%38
% 25
3,997
%25
% 23
1,832
%23
% 24
20,690
%24
% 27
2,023
%27
% 27
4,591
%28
% 39
11,579
%40
% 29
14,093
%29
% 39
26,221
%39
% 25
5,034
%26
% 31
4,423
%32
% 28
7,848
%29

1999 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri