1999 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,21
Toplam Sandık Sayısı :
1559
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
274887
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
231476
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
219844
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
311
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
55,538
%25
0
% 19
42,254
%19
2 - LİSTE
% 16
36,140
%16
2 - LİSTE
% 11
25,966
%11
1 - LİSTE
% 9
21,729
%9
0
% 9
19,847
%9
1 - LİSTE
% 2
6,295
%2
0
% 1
4,242
%1
0
% 0
1,770
%0
0
% 0
840
%0
0
% 0
608
%0
0
% 0
561
%0
0
% 0
512
%0
0
% 0
421
%0
0
% 0
400
%0
0
% 0
366
%0
0
% 0
205
%0
0
% 0
198
%0
0
% 0
164
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 20
1,699
%21
% 37
7,262
%37
% 36
23,045
%36
% 41
4,108
%41
% 17
6,860
%18
% 36
11,910
%36
% 41
11,489
%41
% 29
1,446
%29
% 28
2,979
%28
% 45
2,284
%45

1999 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri