1999 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,28
Toplam Sandık Sayısı :
4470
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
798578
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
736903
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
703787
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1409
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
177,993
%25
3 - LİSTE
% 21
147,783
%21
3 - LİSTE
% 19
134,172
%19
2 - LİSTE
% 10
74,828
%10
1 - LİSTE
% 8
58,755
%8
1 - LİSTE
% 7
51,713
%7
0
% 3
25,083
%3
0
% 1
8,549
%1
0
% 0
4,790
%0
0
% 0
3,407
%0
0
% 0
2,331
%0
0
% 0
1,796
%0
0
% 0
1,788
%0
0
% 0
1,583
%0
0
% 0
1,228
%0
0
% 0
1,136
%0
0
% 0
1,091
%0
0
% 0
937
%0
0
% 0
889
%0
0
% 0
123
%0
0


1999 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
2,681
%24
% 31
28,859
%31
% 24
13,655
%24
% 23
7,565
%23
% 24
2,293
%24
% 25
6,034
%25
% 29
7,443
%29
% 28
2,049
%28
% 22
6,554
%22
% 25
36,584
%25
% 32
27,683
%33
% 26
5,848
%26
% 29
11,654
%29
% 24
3,970
%24
% 24
15,658
%24

1999 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri