1999 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,58
Toplam Sandık Sayısı :
2461
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
405744
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
339126
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
322925
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
614
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
81,632
%25
3 - LİSTE
% 19
63,880
%19
2 - LİSTE
% 14
46,138
%14
0
% 13
43,636
%13
1 - LİSTE
% 7
23,239
%7
1 - LİSTE
% 5
19,228
%5
0
% 5
19,090
%5
0
% 2
8,315
%2
0
% 2
7,438
%2
0
% 0
2,790
%0
0
% 0
1,420
%0
0
% 0
1,344
%0
0
% 0
1,071
%0
0
% 0
702
%0
0
% 0
487
%0
0
% 0
458
%0
0
% 0
366
%0
0
% 0
314
%0
0
% 0
226
%0
0
% 0
225
%0
0


1999 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
6,155
%26
% 25
1,826
%25
% 43
2,617
%43
% 40
5,208
%41
% 28
5,501
%28
% 29
47,414
%29
% 34
4,601
%34

1999 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri