1999 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 93,31
Toplam Sandık Sayısı :
2194
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
375960
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
350790
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
335693
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
673
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
81,079
%24
2 - LİSTE
% 22
75,997
%22
2 - LİSTE
% 17
57,080
%17
1 - LİSTE
% 16
54,860
%16
1 - LİSTE
% 10
34,385
%10
0
% 3
11,062
%3
0
% 1
6,072
%1
0
% 0
2,666
%0
0
% 0
1,823
%0
0
% 0
1,551
%0
0
% 0
1,252
%0
0
% 0
1,056
%0
0
% 0
1,053
%0
0
% 0
745
%0
0
% 0
610
%0
0
% 0
545
%0
0
% 0
531
%0
0
% 0
515
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
2,945
%35
% 34
2,086
%34
% 30
3,860
%30
% 29
705
%29
% 25
4,603
%25
% 29
9,939
%29
% 31
3,080
%31
% 21
24,045
%21
% 24
1,287
%25
% 22
1,327
%22
% 27
12,999
%27
% 28
17,115
%28

1999 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri