1999 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,26
Toplam Sandık Sayısı :
5532
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1018792
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
929784
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
894282
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1984
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
269,793
%30
6 - LİSTE
% 26
232,513
%26
5 - LİSTE
% 13
123,928
%13
2 - LİSTE
% 10
95,477
%10
2 - LİSTE
% 7
64,282
%7
1 - LİSTE
% 5
47,297
%5
0
% 2
21,883
%2
0
% 2
18,944
%2
0
% 0
3,392
%0
0
% 0
2,550
%0
0
% 0
1,849
%0
0
% 0
1,820
%0
0
% 0
1,456
%0
0
% 0
1,321
%0
0
% 0
1,129
%0
0
% 0
1,084
%0
0
% 0
715
%0
0
% 0
653
%0
0
% 0
637
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
1,422
%37
% 31
1,436
%31
% 28
13,883
%28
% 37
3,592
%37
% 29
11,913
%29
% 32
7,314
%33
% 23
1,784
%23
% 21
7,011
%21
% 32
12,092
%33
% 26
1,189
%26
% 31
1,716
%32
% 32
5,658
%32
% 25
1,701
%25
% 28
18,234
%28
% 46
3,287
%47
% 35
3,587
%35
% 31
1,194
%31
% 27
4,399
%27
% 35
12,836
%35
% 28
5,982
%28
% 19
4,677
%19
% 46
40,542
%47
% 29
7,355
%30
% 46
58,702
%47
% 32
6,425
%32
% 37
54,309
%37
% 26
9,847
%26
% 41
2,465
%41
% 30
1,791
%30
% 40
584
%40

1999 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri