1999 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,70
Toplam Sandık Sayısı :
3981
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
749026
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
656898
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
626070
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1386
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
143,352
%22
3 - LİSTE
% 22
142,391
%22
3 - LİSTE
% 14
92,409
%14
2 - LİSTE
% 11
72,547
%11
1 - LİSTE
% 10
67,512
%10
1 - LİSTE
% 10
62,832
%10
0
% 3
19,295
%3
0
% 1
7,677
%1
0
% 0
4,301
%0
0
% 0
2,485
%0
0
% 0
2,241
%0
0
% 0
1,648
%0
0
% 0
1,465
%0
0
% 0
1,124
%0
0
% 0
779
%0
0
% 0
770
%0
0
% 0
751
%0
0
% 0
531
%0
0
% 0
236
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
45,416
%24
% 24
17,323
%24
% 33
9,589
%33
% 25
6,856
%25
% 20
11,809
%20
% 23
60,297
%23

1999 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri