1999 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,45
Toplam Sandık Sayısı :
893
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
152236
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
136176
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
130577
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
272
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
43,359
%33
2 - LİSTE
% 18
23,949
%18
1 - LİSTE
% 13
17,242
%13
0
% 9
12,925
%9
0
% 9
12,434
%9
0
% 8
11,499
%8
0
% 2
3,249
%2
0
% 1
2,082
%1
0
% 0
816
%0
0
% 0
588
%0
0
% 0
560
%0
0
% 0
438
%0
0
% 0
307
%0
0
% 0
281
%0
0
% 0
206
%0
0
% 0
160
%0
0
% 0
157
%0
0
% 0
152
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
2,091
%42
% 33
2,926
%33
% 28
1,685
%28
% 44
5,682
%44
% 35
10,605
%35
% 30
17,283
%30
% 31
3,761
%31

1999 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri