1999 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,07
Toplam Sandık Sayısı :
1205
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
214741
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
197721
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
190678
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
413
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
73,198
%38
2 - LİSTE
% 17
33,635
%17
1 - LİSTE
% 12
24,326
%12
0
% 12
23,498
%12
0
% 10
19,746
%10
0
% 3
6,649
%3
0
% 1
2,177
%1
0
% 1
1,961
%1
0
% 0
1,002
%0
0
% 0
800
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
448
%0
0
% 0
348
%0
0
% 0
282
%0
0
% 0
280
%0
0
% 0
272
%0
0
% 0
231
%0
0
% 0
224
%0
0
% 0
144
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
12,465
%38
% 26
1,662
%26
% 29
748
%29
% 42
28,210
%43
% 36
16,220
%36
% 36
1,528
%36
% 32
4,363
%32
% 38
7,797
%38

1999 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri