1999 Yılı Kırıkkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 88,50
Toplam Sandık Sayısı :
1065
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
188362
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
166699
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
156097
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
313
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kırıkkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
43,533
%28
1 - LİSTE
% 16
26,516
%17
1 - LİSTE
% 15
23,880
%15
1 - LİSTE
% 14
22,039
%14
1 - LİSTE
% 11
17,931
%11
0
% 4
7,615
%4
0
% 2
4,343
%2
0
% 2
3,567
%2
0
% 0
1,465
%0
0
% 0
816
%0
0
% 0
784
%0
0
% 0
496
%0
0
% 0
483
%0
0
% 0
478
%0
0
% 0
456
%0
0
% 0
278
%0
0
% 0
225
%0
0
% 0
188
%0
0
% 0
178
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kırıkkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
1,516
%22
% 25
2,135
%25
% 57
1,990
%57
% 33
4,455
%33
% 23
767
%25
% 35
5,658
%35
% 29
25,883
%29
% 17
1,441
%17
% 25
1,982
%25

1999 Yılı Kırıkkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri