1999 Yılı Kilis Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,64
Toplam Sandık Sayısı :
388
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
61359
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
55005
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
52166
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
105
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kilis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
12,017
%23
1 - LİSTE
% 21
10,983
%21
1 - LİSTE
% 20
10,620
%20
0
% 15
8,055
%15
0
% 9
4,805
%9
0
% 6
3,225
%6
0
% 1
668
%1
0
% 0
441
%0
0
% 0
283
%0
0
% 0
177
%0
0
% 0
137
%0
0
% 0
133
%0
0
% 0
125
%0
0
% 0
89
%0
0
% 0
79
%0
0
% 0
77
%0
0
% 0
60
%0
0
% 0
55
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kilis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
1,318
%30
% 26
9,734
%26
% 29
2,258
%29
% 24
691
%24

1999 Yılı Kilis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri