1999 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,74
Toplam Sandık Sayısı :
3463
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
595291
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
522279
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
504901
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1144
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
165,498
%32
4 - LİSTE
% 23
117,326
%23
2 - LİSTE
% 16
81,782
%16
1 - LİSTE
% 9
48,174
%9
1 - LİSTE
% 7
37,189
%7
0
% 5
26,981
%5
0
% 2
12,160
%2
0
% 1
5,343
%1
0
% 0
1,632
%0
0
% 0
1,454
%0
0
% 0
1,308
%0
0
% 0
1,088
%0
0
% 0
915
%0
0
% 0
751
%0
0
% 0
602
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
460
%0
0
% 0
436
%0
0
% 0
152
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,719
%29
% 35
8,386
%35
% 38
13,029
%38
% 36
1,899
%36
% 34
2,433
%34
% 41
5,110
%41
% 30
48,795
%30
% 32
44,268
%32
% 35
1,453
%35
% 33
6,732
%33
% 29
3,885
%29
% 39
4,642
%39
% 34
8,715
%34
% 34
5,995
%34
% 39
8,227
%40
% 31
3,637
%31

1999 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri