1999 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 90,06
Toplam Sandık Sayısı :
1781
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
257029
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
231491
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
221385
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
442
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
52,149
%23
1 - LİSTE
% 22
50,722
%23
1 - LİSTE
% 19
43,054
%19
1 - LİSTE
% 15
33,872
%15
1 - LİSTE
% 7
16,546
%7
0
% 3
8,487
%3
0
% 1
4,263
%1
0
% 1
3,303
%1
0
% 1
2,483
%1
0
% 0
1,031
%0
0
% 0
813
%0
0
% 0
646
%0
0
% 0
621
%0
0
% 0
616
%0
0
% 0
593
%0
0
% 0
588
%0
0
% 0
59
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
603
%23
% 23
641
%23
% 30
4,761
%31
% 33
2,002
%33
% 28
1,620
%28
% 33
1,597
%33
% 29
3,905
%30
% 32
2,591
%32
% 26
2,331
%26
% 35
1,536
%35
% 31
1,037
%31
% 30
1,395
%30
% 22
3,050
%22
% 30
1,651
%31
% 23
14,000
%23
% 41
1,775
%42
% 30
1,033
%30
% 22
680
%22
% 32
8,690
%32
% 32
8,335
%32

1999 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri