1999 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,59
Toplam Sandık Sayısı :
910
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
161601
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
131845
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
123521
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
227
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 17
21,617
%17
0
% 16
20,955
%17
1 - LİSTE
% 16
20,184
%16
1 - LİSTE
% 12
15,866
%12
1 - LİSTE
% 11
14,595
%11
1 - LİSTE
% 9
12,086
%9
0
% 8
10,115
%8
0
% 1
1,443
%1
0
% 1
1,421
%1
0
% 0
770
%0
0
% 0
605
%0
0
% 0
495
%0
0
% 0
373
%0
0
% 0
368
%0
0
% 0
333
%0
0
% 0
310
%0
0
% 0
309
%0
0
% 0
262
%0
0
% 0
241
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
1,684
%26
% 26
3,182
%26
% 56
5,279
%57
% 27
4,564
%27
% 21
8,634
%21
% 20
4,053
%20
% 16
1,890
%16
% 22
1,531
%23

1999 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri