1999 Yılı Karaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,98
Toplam Sandık Sayısı :
746
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
125865
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
117031
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
112031
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
245
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Karaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
35,372
%31
1 - LİSTE
% 19
22,239
%19
1 - LİSTE
% 16
18,478
%16
1 - LİSTE
% 10
12,239
%10
0
% 9
10,252
%9
0
% 6
7,165
%6
0
% 1
1,864
%1
0
% 0
886
%0
0
% 0
559
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
433
%0
0
% 0
381
%0
0
% 0
314
%0
0
% 0
190
%0
0
% 0
186
%0
0
% 0
186
%0
0
% 0
176
%0
0
% 0
150
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Karaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
1,830
%25
% 34
763
%34
% 33
5,788
%33
% 41
1,294
%42
% 32
24,247
%32
% 19
1,373
%19

1999 Yılı Karaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri