1999 Yılı Karabük Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,19
Toplam Sandık Sayısı :
894
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
147208
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
134245
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
127238
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
261
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Karabük İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
28,142
%22
1 - LİSTE
% 19
24,762
%19
1 - LİSTE
% 17
21,808
%17
1 - LİSTE
% 14
18,135
%14
0
% 13
17,660
%13
0
% 6
8,212
%6
0
% 1
1,981
%1
0
% 1
1,505
%1
0
% 0
961
%0
0
% 0
618
%0
0
% 0
578
%0
0
% 0
448
%0
0
% 0
362
%0
0
% 0
314
%0
0
% 0
289
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
268
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Karabük İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
2,512
%30
% 30
3,399
%30
% 25
15,397
%25
% 29
1,042
%30
% 23
6,455
%23
% 23
3,980
%23

1999 Yılı Karabük İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri