1999 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,11
Toplam Sandık Sayısı :
2782
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
494971
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
431151
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
415268
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
850
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
117,042
%28
3 - LİSTE
% 23
95,807
%23
3 - LİSTE
% 17
73,134
%17
2 - LİSTE
% 9
38,579
%9
1 - LİSTE
% 7
33,067
%7
0
% 5
24,742
%5
0
% 3
15,906
%3
0
% 1
7,300
%1
0
% 0
1,453
%0
0
% 0
1,359
%0
0
% 0
1,139
%0
0
% 0
1,126
%0
0
% 0
962
%0
0
% 0
708
%0
0
% 0
560
%0
0
% 0
523
%0
0
% 0
495
%0
0
% 0
67
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
14,029
%32
% 32
7,341
%32
% 33
4,524
%33
% 30
2,277
%30
% 34
16,555
%34
% 29
9,103
%29
% 31
55,416
%31
% 25
2,084
%26
% 21
7,655
%22
% 25
7,580
%25

1999 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri