1999 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,55
Toplam Sandık Sayısı :
11841
Milletvekili Sayısı:
24
Toplam Seçmen Sayısı :
2150970
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1883179
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1801968
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3908
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
725,607
%40
14 - LİSTE
% 15
285,115
%15
5 - LİSTE
% 11
199,597
%11
3 - LİSTE
% 9
176,066
%9
0
% 9
172,525
%9
2 - LİSTE
% 4
88,100
%4
0
% 4
78,552
%4
0
% 1
26,405
%1
0
% 0
10,052
%0
0
% 0
8,090
%0
0
% 0
5,664
%0
0
% 0
4,980
%0
0
% 0
3,496
%0
0
% 0
3,420
%0
0
% 0
2,806
%0
0
% 0
1,916
%0
0
% 0
1,799
%0
0
% 0
1,580
%0
0
% 0
254
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
10,369
%35
% 44
18,467
%44
% 39
10,401
%39
% 36
22,620
%36
% 46
4,006
%47
% 45
95,034
%45
% 37
59,564
%37
% 34
5,248
%34
% 35
20,006
%35
% 36
6,315
%37
% 40
5,289
%40
% 36
14,163
%36
% 38
3,395
%38
% 38
2,488
%39
% 44
113,321
%44
% 29
11,512
%29
% 22
3,705
%22
% 30
7,443
%30
% 43
193,171
%44
% 39
13,541
%39
% 28
15,082
%28
% 31
7,699
%31
% 38
30,058
%38
% 39
5,285
%39
% 33
6,027
%33
% 33
15,290
%33
% 36
17,487
%36
% 36
8,596
%36

1999 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri