1999 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,85
Toplam Sandık Sayısı :
31848
Milletvekili Sayısı:
69
Toplam Seçmen Sayısı :
6134811
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
5143911
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
4943756
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
11452
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
1,466,438
%29
26 - LİSTE
% 21
1,052,738
%21
18 - LİSTE
% 15
780,518
%15
14 - LİSTE
% 10
498,745
%10
8 - LİSTE
% 9
472,385
%9
0
% 5
268,932
%5
3 - LİSTE
% 4
199,388
%4
0
% 1
58,713
%1
0
% 1
50,342
%1
0
% 0
16,613
%0
0
% 0
11,927
%0
0
% 0
11,517
%0
0
% 0
7,058
%0
0
% 0
6,530
%0
0
% 0
5,693
%0
0
% 0
5,255
%0
0
% 0
4,578
%0
0
% 0
4,388
%0
0
% 0
4,291
%0
0
% 0
3,544
%0
0


1999 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
3,332
%34
% 32
35,090
%33
% 29
68,605
%29
% 25
58,713
%25
% 39
50,011
%39
% 34
44,261
%34
% 43
52,583
%43
% 28
28,878
%28
% 25
30,470
%25
% 26
40,223
%26
% 25
5,493
%25
% 32
53,680
%32
% 29
39,097
%29
% 29
69,866
%29
% 28
89,965
%28
% 27
38,029
%27
% 40
171,761
%40
% 25
42,409
%25
% 24
49,770
%24
% 35
90,335
%35
% 32
59,200
%32
% 27
48,612
%27
% 28
35,371
%28
% 28
4,844
%29
% 36
52,848
%36
% 41
24,926
%42
% 22
11,612
%22
% 27
72,795
%27
% 30
78,961
%30
% 30
34,339
%30

1999 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri