1999 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,81
Toplam Sandık Sayısı :
1377
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
243330
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
225830
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
215169
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
409
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
63,083
%29
2 - LİSTE
% 23
49,769
%23
1 - LİSTE
% 17
36,853
%17
1 - LİSTE
% 9
21,279
%9
0
% 9
20,607
%9
0
% 5
11,787
%5
0
% 1
3,250
%1
0
% 1
2,345
%1
0
% 0
804
%0
0
% 0
722
%0
0
% 0
707
%0
0
% 0
659
%0
0
% 0
541
%0
0
% 0
344
%0
0
% 0
338
%0
0
% 0
326
%0
0
% 0
258
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
1,309
%26
% 31
1,464
%31
% 29
6,195
%29
% 40
4,655
%40
% 28
1,682
%29
% 27
2,959
%27
% 30
25,073
%30
% 35
6,500
%35
% 44
4,222
%44
% 39
3,938
%39
% 37
1,374
%37
% 32
9,854
%32
% 27
487
%27

1999 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri