1999 Yılı Iğdır Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,86
Toplam Sandık Sayısı :
488
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
78998
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
64666
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
61268
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
100
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Iğdır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
18,226
%29
0
% 17
10,416
%17
1 - LİSTE
% 12
7,921
%13
1 - LİSTE
% 12
7,603
%12
0
% 12
7,382
%12
0
% 7
4,884
%8
0
% 4
2,535
%4
0
% 0
386
%0
0
% 0
351
%0
0
% 0
204
%0
0
% 0
166
%0
0
% 0
109
%0
0
% 0
107
%0
0
% 0
101
%0
0
% 0
95
%0
0
% 0
88
%0
0
% 0
85
%0
0
% 0
84
%0
0
% 0
80
%0
0
% 0
69
%0
0


1999 Yılı Iğdır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
2,858
%34
% 21
1,430
%21
% 34
12,484
%34
% 26
2,621
%26

1999 Yılı Iğdır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri