1999 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,20
Toplam Sandık Sayısı :
4926
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
866832
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
729893
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
697498
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1348
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
197,983
%28
5 - LİSTE
% 19
134,977
%19
3 - LİSTE
% 12
85,841
%12
0
% 10
76,485
%11
2 - LİSTE
% 10
75,863
%10
2 - LİSTE
% 8
61,679
%8
0
% 5
36,343
%5
0
% 0
5,487
%0
0
% 0
3,795
%0
0
% 0
3,746
%0
0
% 0
2,179
%0
0
% 0
2,071
%0
0
% 0
1,369
%0
0
% 0
1,339
%0
0
% 0
1,332
%0
0
% 0
935
%0
0
% 0
882
%0
0
% 0
803
%0
0
% 0
765
%0
0
% 0
677
%0
0


1999 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
13,161
%40
% 26
2,042
%26
% 48
6,831
%48
% 48
3,902
%48
% 30
19,735
%30
% 36
7,509
%36
% 23
72,064
%23
% 27
9,104
%27
% 32
18,847
%32
% 34
50,525
%34

1999 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri