1999 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,14
Toplam Sandık Sayısı :
3733
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
693725
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
604485
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
579569
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1153
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
128,387
%22
3 - LİSTE
% 19
113,384
%19
0
% 13
80,955
%14
2 - LİSTE
% 12
70,641
%12
2 - LİSTE
% 12
70,627
%12
2 - LİSTE
% 11
66,958
%11
1 - LİSTE
% 2
14,907
%2
0
% 1
7,254
%1
0
% 1
6,008
%1
0
% 0
3,067
%0
0
% 0
2,147
%0
0
% 0
1,438
%0
0
% 0
1,314
%0
0
% 0
1,237
%0
0
% 0
1,084
%0
0
% 0
895
%0
0
% 0
638
%0
0
% 0
578
%0
0
% 0
558
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
5,990
%21
% 42
5,343
%42
% 37
22,839
%37
% 33
5,713
%33
% 30
7,193
%31
% 20
27,684
%20
% 23
10,175
%24
% 28
1,989
%28
% 29
46,975
%29
% 24
6,846
%26
% 34
17,822
%35
% 35
4,889
%35

1999 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri