1999 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,78
Toplam Sandık Sayısı :
435
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
76524
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65646
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60986
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
77
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
28,101
%46
0
% 18
11,047
%18
1 - LİSTE
% 9
6,049
%9
1 - LİSTE
% 9
5,754
%9
1 - LİSTE
% 5
3,564
%5
0
% 4
2,923
%4
0
% 2
1,245
%2
0
% 0
458
%0
0
% 0
420
%0
0
% 0
293
%0
0
% 0
192
%0
0
% 0
161
%0
0
% 0
160
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
65
%0
0
% 0
59
%0
0
% 0
3
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
587
%24
% 47
10,776
%48
% 33
3,711
%33
% 54
13,637
%55

1999 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri