1999 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,67
Toplam Sandık Sayısı :
678
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
86265
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
73040
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70655
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
150
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
22,979
%32
1 - LİSTE
% 23
16,418
%23
1 - LİSTE
% 16
11,572
%16
0
% 13
9,789
%13
0
% 5
4,107
%5
0
% 3
2,265
%3
0
% 1
1,093
%1
0
% 1
833
%1
0
% 0
223
%0
0
% 0
200
%0
0
% 0
186
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
133
%0
0
% 0
130
%0
0
% 0
108
%0
0
% 0
98
%0
0
% 0
83
%0
0
% 0
60
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
6,890
%34
% 28
1,378
%28
% 29
2,267
%29
% 25
5,212
%25
% 60
5,746
%60
% 27
2,197
%27

1999 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri