1999 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 86,19
Toplam Sandık Sayısı :
1579
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
272436
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
234817
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
225682
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
487
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
48,484
%21
1 - LİSTE
% 20
46,552
%20
1 - LİSTE
% 16
36,965
%16
1 - LİSTE
% 14
33,428
%14
1 - LİSTE
% 13
30,056
%13
1 - LİSTE
% 6
14,848
%6
0
% 2
4,544
%2
0
% 1
2,452
%1
0
% 0
1,409
%0
0
% 0
1,159
%0
0
% 0
906
%0
0
% 0
795
%0
0
% 0
781
%0
0
% 0
507
%0
0
% 0
473
%0
0
% 0
418
%0
0
% 0
391
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
2,121
%36
% 22
6,979
%23
% 43
2,321
%43
% 28
1,336
%28
% 28
4,125
%28
% 27
1,024
%27
% 22
3,394
%22
% 19
1,531
%19
% 22
3,653
%22
% 24
1,084
%24
% 23
3,240
%23
% 26
14,518
%27
% 30
2,863
%30
% 34
4,037
%34
% 29
5,143
%29
% 23
2,339
%23

1999 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri