1999 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,46
Toplam Sandık Sayısı :
3336
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
618027
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
521970
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
497143
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1029
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 20
99,444
%20
3 - LİSTE
% 19
97,025
%19
2 - LİSTE
% 15
78,822
%15
2 - LİSTE
% 13
69,568
%14
0
% 10
51,323
%10
1 - LİSTE
% 9
49,369
%10
1 - LİSTE
% 5
27,238
%5
0
% 1
8,674
%1
0
% 0
2,456
%0
0
% 0
1,348
%0
0
% 0
1,259
%0
0
% 0
1,243
%0
0
% 0
1,110
%0
0
% 0
1,094
%0
0
% 0
838
%0
0
% 0
638
%0
0
% 0
609
%0
0
% 0
453
%0
0
% 0
384
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 19
3,291
%19
% 21
6,664
%22
% 24
1,953
%25
% 18
8,674
%18
% 27
4,633
%27
% 30
5,222
%30
% 23
47,230
%23
% 18
27,108
%18
% 18
1,699
%18

1999 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri