1999 Yılı Eskişehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,09
Toplam Sandık Sayısı :
2444
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
445415
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
410174
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
392510
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
863
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Eskişehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
142,210
%36
3 - LİSTE
% 17
68,272
%17
1 - LİSTE
% 13
53,075
%13
1 - LİSTE
% 11
44,630
%11
1 - LİSTE
% 9
38,193
%9
0
% 6
27,419
%7
0
% 0
3,732
%0
0
% 0
3,351
%0
0
% 0
2,119
%0
0
% 0
1,773
%0
0
% 0
1,114
%0
0
% 0
1,109
%0
0
% 0
647
%0
0
% 0
591
%0
0
% 0
535
%0
0
% 0
462
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
287
%0
0
% 0
108
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Eskişehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
2,392
%23
% 28
1,637
%28
% 31
3,363
%31
% 26
1,814
%27
% 20
481
%21
% 20
1,120
%20
% 27
1,660
%27
% 40
119,676
%41
% 29
1,147
%29
% 33
3,372
%33
% 29
1,365
%29
% 27
3,740
%27
% 25
4,684
%25

1999 Yılı Eskişehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri