1999 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 79,98
Toplam Sandık Sayısı :
2739
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
442654
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
354021
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
338060
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
700
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
95,610
%28
3 - LİSTE
% 26
88,506
%26
3 - LİSTE
% 16
56,223
%16
2 - LİSTE
% 7
25,350
%7
0
% 6
20,865
%6
0
% 4
15,978
%4
0
% 4
15,881
%4
0
% 2
9,800
%2
0
% 0
1,932
%0
0
% 0
1,108
%0
0
% 0
1,024
%0
0
% 0
882
%0
0
% 0
849
%0
0
% 0
723
%0
0
% 0
681
%0
0
% 0
472
%0
0
% 0
444
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
4,523
%31
% 38
3,626
%39
% 26
2,735
%26
% 36
6,328
%36
% 34
4,882
%34
% 36
4,332
%36
% 34
2,601
%35
% 42
4,546
%42
% 31
2,402
%31
% 32
44,410
%33
% 33
3,390
%33
% 35
6,518
%35
% 34
2,235
%34
% 34
5,443
%34
% 51
1,713
%51
% 35
4,967
%35
% 47
4,544
%47
% 34
5,167
%34
% 30
1,780
%30

1999 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri