1999 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,17
Toplam Sandık Sayısı :
1108
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
137695
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
114516
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110791
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
223
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
27,745
%25
1 - LİSTE
% 18
20,940
%18
0
% 18
20,683
%18
1 - LİSTE
% 13
15,191
%13
1 - LİSTE
% 8
8,958
%8
0
% 7
8,287
%7
0
% 2
2,411
%2
0
% 2
2,317
%2
0
% 1
1,179
%1
0
% 0
858
%0
0
% 0
418
%0
0
% 0
331
%0
0
% 0
187
%0
0
% 0
173
%0
0
% 0
173
%0
0
% 0
132
%0
0
% 0
110
%0
0
% 0
98
%0
0
% 0
71
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
1,476
%23
% 25
983
%25
% 29
1,465
%29
% 28
986
%28
% 24
15,677
%24
% 27
441
%27
% 29
2,015
%29
% 30
3,288
%30
% 30
2,647
%30

1999 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri