1999 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,18
Toplam Sandık Sayısı :
1891
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
311507
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
259127
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
243582
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
377
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
68,540
%28
1 - LİSTE
% 24
59,622
%24
2 - LİSTE
% 13
33,222
%13
1 - LİSTE
% 9
21,962
%9
1 - LİSTE
% 6
15,981
%6
0
% 4
12,133
%4
0
% 4
12,027
%4
0
% 3
9,358
%3
0
% 1
4,629
%1
0
% 0
1,000
%0
0
% 0
817
%0
0
% 0
583
%0
0
% 0
557
%0
0
% 0
547
%0
0
% 0
522
%0
0
% 0
492
%0
0
% 0
384
%0
0
% 0
369
%0
0
% 0
214
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
838
%38
% 32
1,388
%32
% 51
3,093
%51
% 30
3,848
%30
% 38
5,062
%38
% 40
2,886
%40
% 44
7,407
%44
% 23
2,601
%23
% 34
51,766
%34
% 36
3,982
%36
% 32
2,529
%32

1999 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri