1999 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,31
Toplam Sandık Sayısı :
1446
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
268902
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
245539
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
235534
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
518
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
107,327
%45
3 - LİSTE
% 14
35,067
%15
1 - LİSTE
% 11
26,462
%11
0
% 9
22,080
%9
0
% 9
21,714
%9
0
% 3
8,273
%3
0
% 1
2,740
%1
0
% 1
2,670
%1
0
% 0
1,360
%0
0
% 0
1,160
%0
0
% 0
1,143
%0
0
% 0
975
%0
0
% 0
441
%0
0
% 0
410
%0
0
% 0
405
%0
0
% 0
363
%0
0
% 0
332
%0
0
% 0
329
%0
0
% 0
216
%0
0
% 0
189
%0
0


1999 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
3,701
%48
% 45
7,543
%45
% 38
7,942
%38
% 40
17,052
%41
% 38
2,597
%38
% 46
6,403
%46
% 50
38,450
%51
% 43
2,449
%43
% 45
21,186
%46

1999 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri