1999 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 79,42
Toplam Sandık Sayısı :
3215
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
546722
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
434201
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
407033
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
578
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
186,808
%46
0
% 14
59,310
%14
4 - LİSTE
% 11
45,527
%11
3 - LİSTE
% 11
45,307
%11
3 - LİSTE
% 4
20,265
%5
1 - LİSTE
% 3
12,273
%3
0
% 2
11,217
%2
0
% 1
4,162
%1
0
% 0
3,790
%0
0
% 0
2,136
%0
0
% 0
1,922
%0
0
% 0
1,306
%0
0
% 0
1,121
%0
0
% 0
1,090
%0
0
% 0
781
%0
0
% 0
753
%0
0
% 0
729
%0
0
% 0
565
%0
0
% 0
552
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
10,267
%32
% 24
3,830
%26
% 23
4,396
%23
% 14
840
%15
% 32
4,106
%32
% 27
2,331
%27
% 29
9,442
%30
% 33
2,964
%35
% 48
2,762
%50
% 29
1,404
%31
% 36
3,893
%36
% 35
2,033
%36
% 59
130,304
%60
% 63
17,065
%66

1999 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri