1999 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,11
Toplam Sandık Sayısı :
2767
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
520973
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
479881
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
456463
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
914
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
122,484
%26
2 - LİSTE
% 18
83,902
%18
2 - LİSTE
% 17
81,996
%18
2 - LİSTE
% 15
68,717
%15
1 - LİSTE
% 9
44,123
%9
0
% 5
26,303
%5
0
% 1
8,786
%1
0
% 0
3,988
%0
0
% 0
3,455
%0
0
% 0
2,059
%0
0
% 0
1,982
%0
0
% 0
1,360
%0
0
% 0
1,342
%0
0
% 0
896
%0
0
% 0
893
%0
0
% 0
757
%0
0
% 0
680
%0
0
% 0
77
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
8,523
%22
% 32
1,116
%32
% 24
1,205
%25
% 28
1,444
%28
% 28
2,066
%28
% 23
1,107
%23
% 30
2,261
%30
% 24
4,008
%24
% 21
3,988
%21
% 30
4,136
%31
% 23
1,498
%23
% 26
9,367
%26
% 23
2,136
%23
% 30
4,244
%30
% 24
3,054
%24
% 31
61,079
%31
% 33
5,766
%34
% 23
2,330
%23
% 26
9,735
%26

1999 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri